BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “DECADE OF INNOVATION IN VIETNAM’S AGRICULTURAL POLICY”

142

Ngày 17/11/2023, TS. Trương Thị Thu Trang – Viện Phó Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn có buổi báo cáo chuyên đề “Thập niên đổi mới trong chính sách nông nghiệp tại Việt Nam”, trong khuôn khổ bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế.

Buổi báo cáo gồm 3 phần chính, thứ nhất, tổng quan về mô hình phát triển của Việt Nam từ năm 1986 đến nay; tiếp theo, phân tích thuận lợi và khó khăn trong phát triển nông nghiệp và nông thôn; cuối cùng, ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của chính sách đối với đẩy mạnh phát triển nông nghiệp.

Cụ thể, TS. Trương Thị Thu Trang chỉ ra mức độ phát triển nông nghiệp của Việt Nam so với thế giới hiện tại và dự báo phát triển trong tương lai. Trong đó, cô nhấn mạnh việc Việt Nam cần có các bước đột phá để đạt tới trình độ phát triển cao, tránh rơi vào tình trạng “bẫy” thu nhập trung bình thấp của thế giới. Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn nhận lại các chính sách về nguồn nước, đất đai, con người, chuỗi cung ứng, vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng và tháo gỡ những khó khăn về thể chế chính sách hiện hành. Đặc biệt, TS. Trương Thị Thu Trang nhấn mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản Việt. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng được lắng nghe những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác như Sri Lanka, Thái Lan, Lào.

Từ đó, những chia sẻ của TS. Trương Thị Thu Trang đã giúp các bạn nắm bắt và hình thành những đánh giá khái quát nhất về bức tranh phát triển nông nghiệp và nông thôn của nước ta. Quan trọng hơn, các bạn sinh viên có thể hiểu hơn về những yếu tố quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách phát triển và vận dụng được các phương pháp đánh giá tác động chính sách hiện nay.

Buổi chuyên đề về chủ đề vô cùng thú vị này là một trong các hoạt động đào tạo thiết thực và ý nghĩa đối với các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương, góp phần đưa các kiến thức được giảng dạy trên nhà trường gắn liền với thực tiễn đời sống. Hy vọng rằng hoạt động này không chỉ giúp đỡ các bạn sinh viên trong môn học Giao dịch thương mại quốc tế mà còn trang bị cho các bạn những kiến thức quan trọng cho tương lai.