Những câu hỏi thường gặp/biểu mẫu

901
question mark with speech bubles, vector on the abstract background

1.Thủ tục học lại/cải thiện/bổ sung

B1: Làm đơn xin học lại/cải thiện/bổ sung.

Tải mẫu đơn học lại/cải thiện tại đây

Tải mẫu đơn học bổ sung tại đây

B2: Nộp đơn cho Văn phòng CTTT để xin chữ ký xác nhận

B3: Nộp đơn cho phòng Quản lý đào tạo (thứ 3, thứ 5 hàng tuần)

Ghi chú

  • Danh mục môn học được công nhân tương đương giữa Chương trình tiên tiến kinh tế và Chương trình chất lượng cao. Tải danh mục tại đây
  • Tìm môn học (mã lớp tín chỉ, thời gian học) kì I năm 2019-2020 tại đây
  • Đăng ký học bổ sung trong trường hợp môn học đó đã được hoãn/hủy/bảo lưu.

2. Thủ tục xin bảo lưu (các bạn đi học/tham gia các chương trình ngắn nhưng không bảo lưu cần kê khai thông tin online ở bước 2)

B1: Làm đơn xin bảo lưu. Tải mẫu đơn tại đây

B2: Kê khai thông tin tại đây

B2: Nộp 1 bản cho Văn phòng CTTT (B217), 1 bản cho phòng Quản lý đào tạo

3. Thủ tục chuyển tiếp sang Đại học tổng hợp bang Colorado (Hoa Kỳ)

B1: Nộp đơn xin chuyển tiếp. Tải mẫu đơn tại đây

Thời gian nộp đơn: 15/11-30/11/x

B2: Nộp hồ sơ chuyển tiếp. Thời hạn nộp hồ sơ: 1/3/x+1

Bộ hồ sơ gồm:

– Chứng chỉ IELTS/TOEFL còn hiệu lực (kết quả từ 6.5 IELTS hoặc 79 TOEFL ibt trở lên)

– Chứng minh tài chính

– Bảng điểm FTU (strong candidate will have GPA from FTU of at least B-/7.0)

B3: Đăng ký nhập học online tại website của CSU

B4: Đăng ký lựa chọn nhà ở (theo nhóm)

B5: Nhận I-20, đăng ký phỏng vấn visa

Ghi chú:

+ Trước khi chuyển tiếp (trong 3 năm học đầu tiên tại FTU) cần chuyển ít nhất 9 tín chỉ upper division của môn học do giáo sư CSU dạy tại FTU

+ Trường hợp đi 2+2 không cần điều kiện chuyên tín chỉ ở trên.

4. Học phần tốt nghiệp

Chuyên đề cuối khóa (3 tín chỉ)