Tọa đàm “Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành logistics...

Ngày 25 tháng 06 năm 2020, buổi tọa đàm "Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành logistics Việt Nam” đã diễn ra thành...

Thông tin tọa đàm “Tác động của đại dịch Covid-19 tới...

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trân trọng thông báo Tọa đàm "Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành logistics Việt...

Buổi nói chuyện chuyên đề “Logistics và Quản lý nhà nước...

Ngày 19/6/2020, Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải (TDSI) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: "Logistics và Quản...

Buổi nói chuyện chuyên đề “Kinh nghiệm thực tiễn xúc tiến...

Vào ngày 8/6/2020, sinh viên Chương trình tiến tiến Kinh tế Đối ngoại đã tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về “Kinh nghiệm...

Buổi nói chuyện chuyên đề với ThS Phạm Thị Hương Giang...

Vào ngày 30/09/2019, trong khuôn khổ môn học Chính sách thương mại quốc tế, sinh viên Chương trình tiên tiến chuyên ngành Kinh tế...

Hội thảo Chương trình giảng dạy bằng tiếng anh (26/08/2019)

CƠ HỘI CÓ 1-0-2 HIỂU VỀ TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CLC, CTTT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG...

Chương trình hội thảo phối hợp với MH Group

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Công ty Cổ phần Tập đoàn MHGroup ký ngày 17/05/2019,...

Tọa đàm “Khởi nghiệp cùng Logistics”

Thông tin về Tọa đàm "Khởi nghiệp cùng Logistics" giữa sinh viên với các founder, CEO của một số doanh nghiệp logistics. Thời gian tổ...

Tọa đàm khoa học “Nền kinh tế Trung Quốc trong bối...

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học với chủ đề ‘Nền kinh tế Trung...

Buổi nói chuyện chuyên đề với diễn giả Nguyễn Hoài Anh...

Ngày 25/12/2018, trong khuôn khổ môn học Quan hệ quốc tế (International Relation), sinh viên K55 Chương trình tiên tiến Kinh tế Đối ngoại...