Bộ môn Thương mại quốc tế

2929

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Quan hệ kinh tế quốc tế ; Chính sách thương mại quốc tế ; Thuế và hệ thống thuế ; Sở hữu trí tuệ

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

——————————————————————————————

PGS,TS Bùi Thị Lý – Trưởng Bộ môn TMQT, Trưởng khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế.

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại

Tel: 0912.172.170

——————————————————————————————

TS, Nguyễn Quang Minh

Trường tốt nghiệp:  Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.

Tel: 0912.216.738 – Email: quangminh.ftu@gmail.com

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Quang Hiệp

——————————————————————————————

Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, ĐHNT.

Trường tốt nghiệp:  Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Chính sách Thương mại quốc tế, Kinh tế dịch vụ.

Tel: (04)32595158 (268) – Email: vuhienftu@gmail.com

——————————————————————————————

TS, Đào Ngọc Tiến – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, ĐHNT.

——————————————————————————————

TS, Lê Thị Thu Hà.

Trường tốt nghiệp:  Đại học Ngoại thương (Cử nhân + Tiến sỹ), Đại học Tours (Pháp – Thạc Sỹ).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế.

Tel: 0912.211.178 – Email: ha_le@ftu.edu.vn , hachauftu@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Vũ Đức Cường

——————————————————————————————

ThS, Vũ Huyền Phương

——————————————————————————————

TS, Vũ Thành Toàn

——————————————————————————————

ThS, Đỗ Ngọc Kiên

Trường tốt nghiệp:  Đại học Ngoại thương, Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản)

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Thương mại quốc tế, Thuế tối ưu, Tỷ giá hối đoái, Tài chính và chính sách công.

Tel: 0983.030.230 – Email: dongockien@ftu.edu.vn

——————————————————————————————

ThS, Vũ Hoàng Việt

——————————————————————————————

ThS, Đoàn Thị Thanh Hà

——————————————————————————————

ThS, NguyễnThu Hằng

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Thương mại quốc tế, Thuế.

Tel: 0983881508 – Email: thuhang.sv.ftu@gmail.com

——————————————————————————————

LL.M (Master of Laws) Hoàng Ngọc Thuận

Trường tốt nghiệp: University education: Foreign Trade University (FTU), Hanoi, Vietnam; Postgraduate education: University of Barcelona (UB), Barcelona, Spain.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: (1) WTO Law, (2) Anti-dumping and Countervailing Duty Law, (3) International Economic Law and Policy, (4) International Trade and Economics, (5) Regionalism and (6) Competition Policy.
Email: thuan.hoang.1986@gmail.com

——————————————————————————————

ThS, Phạm Thị Huyền Trang

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Thương mại quốc tế, Kinh tế phát triển, Chính sách công, Phân tích chính sách, Tài chính công, Chống tham nhũng.

Email: trangpham191@gmail.com , athena_ftu@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Thị Xuân Hường

Trường tốt nghiệp:  Đại học Ngoại thương, Đại học tổng hợp Melbourne (Australia)