Bộ môn Marketing

3401

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Marketing căn bản ; Marketing quốc tế ; Marketing điện tử ; Quan hệ công chúng ; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh đa văn hóa

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

——————————————————————————————

PGS,TS Nguyễn Thanh Bình – Chủ nhiệm Bộ môn Marketing quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Marketing, quản trị doanh nghiệp, thương hiệu.

——————————————————————————————

PGS,TS Phạm Thu Hương

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (Đại học) ; Enha Women’s University Hàn Quốc (Thạc Sỹ) ; Đại học Ngoại thương (Tiến sỹ)

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Marketing, xúc tiến thương mại quốc tế, marketing điện tử, chuỗi giá trị toàn cầu.

Tel: 0912.522.490 – Email: huong.pt@ftu.edu.vn

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Huyền Minh

Năm sinh: 1976, công tác tại ĐHNT từ 01/10/1997.

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (1997, K31 KTĐN khối Phiên dịch), ĐH Kinh tế quốc dân (1999, Khóa 6 MBA Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý), ĐH Tổng hợp Paris 1 (2001, DEA Marketing và 2008, NCS Tiến sĩ)

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong truyền thông/Marketing ; Các vấn đề về xúc tiến thương mại (giảng dạy cho Bộ Công thương từ 2008) ; Các vấn đề về xúc tiến đầu tư (giảng dạy cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ 2009).

Tel: 01 226 376 787 – Email: baigiangmkt@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Trần Hải Ly

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Marketing, Kĩ năng mềm.

Tel: 0915.627282 – Email: tranhaily7282@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Trần Thu Trang

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, Đại học Rennes 1 (Pháp).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Marketing (Hành vi người tiêu dùng ; Quản trị quan hệ khách hàng ; Nghiên cứu marketing).

Hiện đang làm Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Canada

——————————————————————————————

ThS,Lê Thị Thu Hường

Hiện đang làm Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Mỹ

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Ngọc Đạt

——————————————————————————————