Bộ môn Kinh doanh quốc tế

1788

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh doanh quốc tế

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

——————————————————————————————————————————————

TS, Nguyễn Hải Ninh

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (Cử nhân), Flinders University (Australia – Thạc sỹ)

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Marketing, Kinh doanh quốc tế.

Tel: 0944.644.455 – Email: haninguyen123@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Hồng Trà My

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, LaTrobe University (Australia – Thạc Sỹ)

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh tế, Tài chính, Kinh doanh, Quản trị.

Tel: 0913.361.686 – Email: nguyenhongtramy@gmail.com

——————————————————————————————

ThS, Vũ Thị Bích Hải

 

——————————————————————————————

Lê Quang Nhật

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (2006-2010) K45.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh doanh quốc tế.

Email: lequangnhat@ftu.edu.vn.

Hiện đang học Thạc sỹ Quản lý chiến lược marketing tại Trường kinh doanh BI (BI Norwegian Business School – Olso, Nauy) 2011-2013.


ThS, Lê Mỹ Hương

Trường tốt nghiệp: ĐH Ngoại Thương (Cử nhân), ĐH Southampton (Thạc sĩ)

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh doanh quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị

Tel: 097.178.0133 – Email: huonglm@ftu.edu.vn