CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ

Những câu hỏi thường gặp/biểu mẫu

1.Thủ tục học lại/cải thiện/bổ sung B1: Làm đơn xin học lại/cải thiện/bổ sung. Tải mẫu đơn học lại/cải thiện tại đây Tải mẫu đơn học bổ sung tại đây B2: Nộp đơn cho Văn phòng CTTT để xin...

Trường Đại học Ngoại Thương công bố phương án tuyển sinh đại học hệ...

Năm 2019, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với tổng chỉ tiêu là 3850, (giữ ổn định so với năm 2018; trong đó, tại cơ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Thông báo v/v nộp KLTN đợt 2 năm 2018 vào sáng...

Sinh viên lưu ý đọc kỹ các nội dung trong thông báo này, từ chữ đầu tiên đến hết dòng cuối cùng, tránh việc...

Thông báo – Học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Ban Thư ký HPTN, CĐCK và TTGK Viện KT&KDQT xin cập nhật một số thông tin liên quan đến học phần tốt nghiệp đợt...

Buổi phổ biến thông tin cho sinh viên dự kiến thực...

BUỔI PHỔ BIẾN THÔNG TIN CHO SINH VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, KINH DOANH QUỐC TẾ...

Thông báo về kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp...

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-QLĐT-ĐHNT ngày 21/5/2017 về việc thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017...

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TUYỂN DỤNG

Thông báo khai giảng lớp xuất nhập khẩu khóa 170

Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương tổ chức mở lớp: NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGẮN...

Các hoạt động tăng cường hướng nghiệp cho sinh viên Viện...

Với mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên của Viện KT&KDQT, đặc biệt là các sinh viên năm thứ 2 và thứ 3,...

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ALUMNI