Tọa đàm “Khởi nghiệp cùng Logistics”

599

Thông tin về Tọa đàm “Khởi nghiệp cùng Logistics” giữa sinh viên với các founder, CEO của một số doanh nghiệp logistics.

Thời gian tổ chức:

  • Tại Hà Nội: 9:00-12:00 ngày 16/3
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 9:00-12:00 ngày 23/3

Fanpage của sự kiện:  https://www.facebook.com/Startup.with.Logistics