Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Giới thiệu dự án MUTRAP-III

Thông tin chung về dự án

Email In PDF.

Bên tài trợ: Liên minh Châu Âu.

Bên nhận tài trợ: Trường Đại học Ngoại thương

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 20:12 ) Đọc thêm...
 

Mục tiêu của dự án

Email In PDF.

Mục tiêu tổng thể: Đưa trường Đại học Ngoại thương trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về chính sách thương mại, và có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức kinh doanh.

Đọc thêm...
 

Kết quả dự kiến

Email In PDF.

1. Các chương trình cử nhân và cao học về thương mại quốc tế được cải tiến theo hướng chuyên sâu về chính sách thương mại, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ sau khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt (cho khoảng 200 sinh viên trong một năm).

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 08 Tháng 1 2016 04:34 ) Đọc thêm...
 

Hoạt động chính của dự án

Email In PDF.

1. Đào tạo:

1.1. Điều chỉnh lại chương trình đào tạo đại học và sau đại học về thương mại quốc tế giảng dạy bằng tiếng Việt;

1.2. Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân về thương mại quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh;

Đọc thêm...
 
You are here: Home MUTRAP-III