Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các Bộ môn & Giảng viên

Bộ môn Thương mại quốc tế

Email In PDF.

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Quan hệ kinh tế quốc tế ; Chính sách thương mại quốc tế ; Thuế và hệ thống thuế ; Sở hữu trí tuệ

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 12:01 ) Đọc thêm...
 

Bộ môn Vận tải và Bảo hiểm

Email In PDF.

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Vận tải và giao nhận hàng hoá trong ngoại thương, Bảo hiểm hàng hoá trong ngoại thương, Vận tải và bảo hiềm hàng hoá trong ngoại thương, Logistics và vận tải quốc tế.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 11:54 ) Đọc thêm...
 

Bộ môn Đầu tư và chuyển giao công nghệ

Email In PDF.

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Đầu tư quốc tế, Chuyển giao công nghệ, Kinh tế đầu tư, Môi trường đầu tư Việt Nam.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 11 Tháng 9 2012 15:15 ) Đọc thêm...
 

Bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế

Email In PDF.

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Giao dịch thương mại quốc tế ; Đàm phán quốc tế ; Các quy định quốc tế về hải quan ; Quản lý nhà nước về hải quan ; Nghiệp vụ hải quan

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 11:56 ) Đọc thêm...
 

Bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email In PDF.

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh doanh quốc tế

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 11:55 ) Đọc thêm...
 

Bộ môn Marketing

Email In PDF.

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Marketing căn bản ; Marketing quốc tế ; Marketing điện tử ; Quan hệ công chúng ; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh đa văn hóa

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 16:42 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home Các Bộ môn & Giảng viên