Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

[Báo công thương] Hoàn thiện chương trình đào tạo thương mại quốc tế

Email In PDF.

Sau gần 30 tháng thực hiện, ngày 13/2/2012 tại Hà Nội, dự án “Xây dựng Trường ĐH Ngoại thương trở thành một trung tâm đào tạo Quốc gia và Viện nghiên cứu về chính sách thương mại tại Việt Nam”, một trong 7 Tiểu Dự án thuộc hợp phần 2 của Dự án EU - Việt Nam MUTRAP III do EU tài trợ đã chính thức đóng cửa.

 

Từ tháng 9/2009, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn thiện và cập nhật chương trình đào tạo thương mại quốc tế bậc Đại học và sau Đại học, đồng thời xây dựng một chương trình đào tạo bậc Đại học cùng chuyên ngành bằng tiếng Anh. Dự án cũng thực hiện tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu về chính sách thương mại quốc tế cho đội ngũ cán bộ và giảng viên trường Đại học Ngoại thương thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước, các hoạt động phối hợp nghiên cứu với trường ĐH Barcelona, đăng báo và xuất bản kết quả nghiên cứu.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy- Giám đốc Dự án MUTRAP III, Phó Vụ trưởng Vụ CSTM Đa biên Bộ Công Thương- cho biết, dự án cũng đã xây dựng một website phục vụ công việc giảng dạy, nghiên cứu và phổ biến kiến thực về thương mại quốc tế cũng như triển khai các khóa học ngắn hạn về thương mại quốc tế cho các đối tượng khác nhau tại Việt Nam.

(Theo Báo công thương - http://www.baocongthuong.com.vn/p0c272n18926/hoan-thien-chuong-trinh-dao-tao-thuong-mai-quoc-te.htm)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 05:27 )  
You are here: Home MUTRAP-III Tin tức và hoạt động [Báo công thương] Hoàn thiện chương trình đào tạo thương mại quốc tế