Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

[KLTN K47] Thông báo gửi lớp trưởng lần 3

Email In PDF.

Khoa KTKDQT trân trọng gửi lời cảm ơn tới các lớp trưởng về việc tổng hợp kịp thời và đầy đủ các thông tin viết khóa luận của các thành viên trong lớp. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp thông tin tổng hợp của một số lớp chưa chính xác theo mẫu, hoặc còn nộp muộn theo quy định của Khoa, đề nghị các lớp trưởng chú ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

 

Để chuẩn bị cho việc tổng hợp các thông tin chính thức cuối cùng, Khoa lưu ý các lớp trưởng một số nội dung như sau:

- Copy và chỉnh sửa chính xác các thông tin từ bản tổng hợp lần 2 và bổ sung thêm nội dung cột Đề tài được Khoa duyệt (dựa trên mẫu 02 được duyệt của các thành viên trong lớp)

- Chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi font (nếu có), đặt cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman, chú ý cách ghi mã sinh viên, số điện thoại

- Cột chuyên ngành, ghi thống nhất như sau: Ngành Kinh tế đối ngoại: KTĐN, ngành Thương mại quốc tế: TMQT,  ngành Thuế và Hải quan: THQ

- Cập nhật lại các thay đổi về giáo viên hướng dẫn do Khoa phân công (nếu có) cũng như các trường hợp sinh viên viết KLTN bổ sung, và bỏ tên những sinh viên không đủ điều kiện.

- Ghi chú những thông tin đặc biệt (nếu có) trong phần Ghi chú để Khoa được biết (ví dụ sinh viên làm khóa luận online)

- Ghi tổng số sinh viên trong lớp viết KLTN lên ngay dòng thứ 2 trong file tổng hợp (theo mẫu)

Thời hạn nộp bản cứng nộp vào 10-10h30 sáng thứ 4 ngày 29/02/2012 và bản mềm vào email của Khoa trước 14h chiều cùng ngày.

Lưu ý: File tổng hợp cuối cùng sẽ là các thông tin chính thức và cập nhật nhất về tình hình viết KLTN của các lớp, nên đề nghị các lớp trưởng kiểm tra thật chính xác trước khi nộp lại bản cứng và bản mềm cho Khoa. Đồng thời, các em cũng lưu ý nộp đúng thời hạn Khoa quy định.

Download tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 05:20 )  
You are here: Home Khoá luận tốt nghiệp [KLTN K47] Thông báo gửi lớp trưởng lần 3