Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

[KLTN K47] Danh sách chính thức SV đủ điều kiện viết KLTN

Email In PDF.

Phòng Quản lý Đào tạo vừa gửi danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp. Do Khoa đã phân công Giáo viên hướng dẫn theo danh sách dự kiến được phòng Đào tạo gửi từ trước nên đề nghị các em lên website của Khoa để download danh sách mới nhất về và kiểm tra điều kiện viết KLTN của mình.

Theo danh sách mới nhất, những em nào đủ điều kiện viết KLTN nhưng chưa đăng ký với Khoa, đề nbso online casino reviews nghị đăng ký ngay theo mẫu 02- Mẫu đăng ký tên đề tài (trên website của Khoa) và nộp vào ngày 13/02/2012 từ 14h-16h tại Văn phòng Khoa.

Những em nào không đủ điều kiện viết KLTN, đề nghị thông báo lại ngay với Giáo viên hướng dẫn và tự động dừng việc viết KLTN. Khoa sẽ có các hình thức xử lý phù hợp và thông báo lại cho Nhà trường nếu như sinh viên không đủ điều kiện nhưng vẫn tiếp tục viết KLTN.

Sinh viên download để xem danh sách sinh viên đủ điều kiện viết KLTN theo các liên kết dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 11:29 )  
You are here: Home Khoá luận tốt nghiệp [KLTN K47] Danh sách chính thức SV đủ điều kiện viết KLTN