Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lễ khởi động Dự án “Xây dựng trường Đại học Ngoại thương Hà nội trở thành một trung tâm đào tạo quốc gia và viên nghiên cứu về chính sách thương mại tại Việt nam”

Email In PDF.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (EU- Vietnam MUTRAP III Project), vào ngày 10 tháng 12 năm 2009 tại trường Đại học Ngoại thương sẽ diễn ra lễ khởi động dự án “Xây dựng trường Đại học Ngoại thương Hà nội trở thành một trung tâm đào tạo quốc gia và viên nghiên cứu về chính sách thương mại tại Việt nam”.

Đại diện phái đoàn liên minh châu Âu EU, Bộ Công thương, Dự án MUTRAP III, trường Đại học Barcelona và trường Đại học Ngoại thương tham dự.

Các mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm:

- Hoàn thiện và cập nhật chương trình đào tạo bậc Đại học và Sau Đại học chuyên ngành Thương mại quốc tế đang được triển khai tại trường Đại học Ngoại thương

- Xây dựng một chương trình đào tạo bậc Đại học mới chuyên ngành Thương mại quốc tế bằng tiếng Anh

- Triển khai các khóa học ngắn hạn cho các đối tượng khác nhau tại Việt nam

- Tăng cường năng lực nghiên cứu về chính sách thương mại quốc tế cho đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu trường Đại học Ngoại thương.

Tại lễ khởi động cũng diễn ra hoạt động ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Phái đoàn Liên minh châu Âu, trường Đại học Barcelona, Tây Ban Nha và trường Đại học Ngoại thương.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 04 Tháng 1 2012 17:50 )  
You are here: Home MUTRAP-III Tin tức và hoạt động Lễ khởi động Dự án “Xây dựng trường Đại học Ngoại thương Hà nội trở thành một trung tâm đào tạo quốc gia và viên nghiên cứu về chính sách thương mại tại Việt nam”