Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Hoạt động chính của dự án

Email In PDF.

1. Đào tạo:

1.1. Điều chỉnh lại chương trình đào tạo đại học và sau đại học về thương mại quốc tế giảng dạy bằng tiếng Việt;

1.2. Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân về thương mại quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh;

1.3. Cải tiến các khóa đào tạo  hiện hành và xây dựng các khóa học mới đào tạo về chính sách thương mại;

1.4. Cải tiến các khóa đào tạo ngắn hạn cho các quan chức Chính phủ và các doanh nhân;

1.5. Phát triển đội ngũ giảng viên chủ chốt.

2. Nghiên cứu:

2.1. Phát triển đội ngũ nghiên cứu chủ chốt;

2.2. Tiến hành các công trình nghiên cứu cùng với các đối tác EU về chính sách thương mại;

2.3. Liên kết đội ngũ các nhà nghiên cứu của Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu toàn cầu.

 
You are here: Home MUTRAP-III Hoạt động chính của dự án