Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kết quả dự kiến

Email In PDF.

1. Các chương trình cử nhân và cao học về thương mại quốc tế được cải tiến theo hướng chuyên sâu về chính sách thương mại, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ sau khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt (cho khoảng 200 sinh viên trong một năm).

 

Một chương trình đào tạo cử nhân mới về thương mại quốc tế, chuyên sâu về chính sách thương mại sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh (khoảng 70 sinh viên casino trong một năm)

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chính sách thương mại đáp ứng theo yêu cầu của các nhóm đối tượng khác nhau (dự kiến khoảng 800 học viên trong một năm).

3. Một đội ngũ giảng viên chủ chốt giảng dạy về chính sách thương mại cho cả chương trình dài hạn (đại học và sau đại học) và cho các khóa đào tạo ngắn hạn (gồm khoảng 15 giảng viên)

4. Một Học viện cao cấp về Thương mại quốc tế cùng với đội ngũ các chuyên gia về chính sách thương mại, sẽ tiến hành những nghiên cứu hiệu quả, đưa ra những kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho  các tổ chức công và tư.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 08 Tháng 1 2016 04:34 )  
You are here: Home MUTRAP-III Kết quả dự kiến