Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mục tiêu của dự án

Email In PDF.

Mục tiêu tổng thể: Đưa trường Đại học Ngoại thương trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về chính sách thương mại, và có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể:

- Điều chỉnh lại các chương trình đào tạo đại học và sau đại học hiện hành về chính sách thương mại trong bối cảnh mới của thương mại quốc tế và khu vực.

- Xây dựng chương trình cử nhân mới về chính sách thương mại được giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho các nhóm đối tượng khác nhau.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu về thương mại quốc tế.

Người hưởng lợi cuối cùng:

Những đối tượng được hưởng lợi trực tiếp là trường Đại học Ngoại thương, giảng viên và độ ngũ nghiên cứu của Nhà trường. Dự án sẽ nâng cao năng lực của trường Đại học Ngoại thương trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chính sách thương mại, nhờ đó sẽ mang lại lợi ích gián tiếp cho  quan chức Nhà nước, doanh nghiệp và sinh viên. Và cuối cùng, năng lực và hiệu quả hoạt động thương mại của Việt Nam sẽ được nâng cao.

 
You are here: Home MUTRAP-III Mục tiêu của dự án