Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Buổi bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ về CRM

Email In PDF.

Sample imageBuổi bảo vệ cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: "Thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam", do PGS,TS Nguyễn Thanh Bình làm chủ nhiệm đề tài.

 

Trong buổi bảo vệ, nhóm đề casino tài đã đưa ra những lý luận chung về CRM, từ đó phân tích thực trạng hoạt động CRM của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam dựa trên kết quả khảo sát trực tiếp hơn 30 doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Đề tài cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động CRM cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Kết thúc buổi bảo vệ, hội đồng cấp cơ sở đánh giá cao những kết quả nhóm đề tài đã thực hiện được, từ đó đồng ý để đề tài bảo vệ cấp Bộ trong tháng 11/2011 sau khi đã sửa đổi một số nội dung theo góp ý của hội đồng.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 16:08 )  
You are here: Home Các đề tài NCKH Buổi bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ về CRM