Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học...

Ngày 8/1/2019, Phòng Quản lý Khoa học - trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ phát động cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu...

Thông tin chính thức về cuộc thi sinh viên nghiên cứu...

THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2019 ✳️ Link Event Tọa đàm phát động cuộc thi SVNCKH 2019: https://www.facebook.com/events/785639435110953/ ✳️ Link đăng...

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA...

Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ở...

Lễ tổng kết cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học...

Ngày 18/1/2018, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017 và...

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2018 trường Đại học Ngoại thương. Chi tiết xem tại đây Thể lệ Cuộc thi Sinh...

THỂ LỆ CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU...

THỂ LỆ CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017″ (Để xem thể lệ đầy đủ mời bạn click vào link: https://goo.gl/SRDwEl) I. CÁC QUY...

Danh sách công trình SVNCKH Khoa KT&KDQT gửi dự thi cấp...

Danh sách công trình SVNCKH Khoa KT&KDQT gửi dự thi cấp Trường 2017 STT Họ và tên nhóm trưởng: Lớp hành chính: GVHD Tên đề tài nghiên cứu: Điểm TB 1 Vũ...

Kết quả cuộc thi SV NCKH năm 2016

Kết quả cuộc thi SV NCKH năm 2016 Tổng số đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2016: 60 đề tài Số đề tài đạt giải...

Danh sách đề tài SV NCKH 2016 lọt vào vòng thi...

Danh sách đề tài SV NCKH 2016 lọt vào vòng thi Chung kết cấp Trường. Tổng số đề tài tham dự cuộc thi SV NCKH...

Kết quả cuộc thi SV NCKH năm 2014-2015

Kết quả cuộc thi SV NCKH năm 2014-2015 TT Đề tài Cơ sở Trưởng nhóm Lớp/khóa GVHD Kết quả 1 Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định tiêu dùng rau sạch tại...