Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa PGS,TS Bùi Thị Lý . Phó trưởng khoa PGS,TS Trịnh Thị Thu Hương

Bộ môn Thương mại quốc tế

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Quan hệ kinh tế quốc tế; Chính sách thương mại quốc tế; Thuế và...