Bộ môn Kinh doanh quốc tế

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh doanh quốc tế, Giao dịch Thương mại quốc tế, Nghiệp vụ Hải quan,...

Bộ môn Marketing và Truyền thông

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Marketing căn bản; Marketing quốc tế; Marketing điện tử; Quan hệ công chúng; Quản...

Lịch sử phát triển của Viện

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (trước đây là Khoa Kinh tế Ngoại thương) được thành lập đầu tiên cùng với sự...

Bộ môn Thương mại quốc tế

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Quan hệ kinh tế quốc tế; Chính sách thương mại quốc tế; Thuế và...

Triết lý giáo dục, sứ mệnh, tầm nhìn phát triển và...

* TRIẾT LÝ GIÁO DỤC Thúc đẩy sáng tạo, khai phóng; nuôi dưỡng tính trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. * SỨ MỆNH, TẦM...

Thông điệp của Viện trưởng

Chào mừng các bạn đến với Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Chúc các bạn...

Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa PGS,TS Bùi Thị Lý . Phó trưởng khoa PGS,TS Trịnh Thị Thu Hương

Bộ môn Kinh tế và Quản lý

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh tế đầu tư, Đầu tư quốc tế, Môi trường đầu tư, Quản trị...

Văn phòng Viện

Văn phòng Viện là bộ phận hành chính trực thuộc Viện, có các chức năng và nhiệm vụ như sau: Tham mưu và giúp...

Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Logistics và vận tải quốc tế; Bảo hiểm trong kinh doanh; Quản lý rủi...