THÔNG BÁO TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 2...

I. Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển sinh tự tải mẫu hồ sơ tại đây: + Mẫu 1: Dành cho dự...

Thông báo MỞ lớp BỔ SUNG KIẾN THỨC đợt tháng 9 năm 2020

Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TUYỂN SINH TRÌNH...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kế hoạch nhập học các ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt tháng...

Thông báo KẾT QUẢ kỳ thi TUYỂN SINH trình độ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG...

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt Tháng 6 năm 2020 (Vui...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH dự thi tuyển sinh trình độ THẠC SĨ...

  Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt tháng 6 năm 2020. Danh...

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 6...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2020 NHƯ SAU: Địa điểm thi Môn thi Hình...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2020 NHƯ SAU: Mọi chi tiết...