Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao
1.Thủ tục học lại/cải thiện/bổ sung B1: Làm đơn xin học lại/cải thiện/bổ sung. Tải mẫu đơn học lại/cải thiện tại đây Tải mẫu đơn học bổ sung tại đây B2: Nộp đơn cho Văn phòng CTTT để xin chữ ký xác nhận B3: Nộp...
+ Thời gian phỏng vấn: 14h00-17h00 ngày 03/09/2019 (Danh sách phân công thời gian phỏng vấn xem tại đây<<<) + Địa điểm tập trung: P. A0604 Yêu cầu: + Sinh viên có mặt tại phòng tập trung để nghe phổ biến quy...