Một vài thống kê về kết quả học tập của các sinh viên khóa I, CTTT ngành Kinh tế tại đại học Tổng hợp bang Colorado. 27 sinh viên Khóa I CTTT ngành Kinh tế có điểm trung bình lũy...
Vào ngày 28/11/2018, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức buổi Hội thảo chuyển tiếp cho sinh viên Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao sang Đại học tổng hợp bang Colorado...
1.Thủ tục học lại/cải thiện/bổ sung B1: Làm đơn xin học lại/cải thiện/bổ sung. Tải mẫu đơn học lại/cải thiện tại đây Tải mẫu đơn học bổ sung tại đây B2: Nộp đơn cho Văn phòng CTTT để xin chữ ký xác nhận B3: Nộp...