Bộ môn Marketing và Truyền thông

4480

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Marketing căn bản; Marketing quốc tế; Marketing điện tử; Quan hệ công chúng; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh đa văn hóa; Quản trị marketing quốc tế; Digital marketing; Hành vi thị trường; Quan hệ khách hàng trong kinh doanh; Truyền thông trong kinh doanh; Global marketing; Emarketing; Chiến lược truyền thông; Marketing trong kinh doanh quốc tế.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

 1. PGS, TS Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Bộ môn
 2. PGS, TS Phạm Thu Hương
 3. TS Trần Hải Ly
 4. TS Trần Thu Trang
 5. TS Lê Thị Thu Hường
 6. TS Nguyễn Ngọc Đạt
 7. ThS Nguyễn Huyền Minh
 8. ThS Phạm Thị Minh Châu
 9. ThS Nguyễn Quỳnh Mai
 10. ThS Trần Quốc Huy
 11. ThS Nguyễn Thị Phương Anh