Bộ môn Đầu tư và chuyển giao công nghệ

1977

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Đầu tư quốc tế, Chuyển giao công nghệ, Kinh tế đầu tư, Môi trường đầu tư Việt Nam.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

——————————————————————————————

PGS,TS Vũ Chí Lộc

——————————————————————————————

PGS,TS Vũ Thị Kim Oanh

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (chuyên ngành KTTG&QHKTQT).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: FDI, ODA, Chuyển giao công nghệ, Đầu tư bảo vệ môi trường.

——————————————————————————————

TS, Nguyễn Thị Việt Hoa

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, Đại học Paris IX – Dauphine.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Đầu tư quốc tế, Tài chính doanh nghiệp.

Tel: 0904.222.666 – Email: nguyenthiviethoa@gmail.com


PGS, TS Trần Thị Ngọc Quyên

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (Đại học, Tiến sỹ), Đại học quốc gia Hà Nội (Thạc Sỹ).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: FDI, TNCs, Mạng lưới sản xuất, Chính sách thu hút FDI của các nền kinh tế tại Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung quốc, ASEAN.

Email: quyenvinh78@yahoo.com.vn

——————————————————————————————

TS, Phan Thị Vân

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (Cử nhân), Đại học Leipzig (Thạc sỹ).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Giáo dục, Tài chính, Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, FDI

Tel: 0986.161.181 – Email: phanthivan@ftu.edu.vn

——————————————————————————————

ThS, Đinh Hoàng Minh

——————————————————————————————

ThS, Cao Thị Hồng Vinh

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, Đại học tổng hợp Mannheim.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Đầu tư và thương mại quốc tế, Tổ chức ngành, Tài chính.

Email: caovinhftu@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Lữ Thị Thu Trang

——————————————————————————————

ThS, Trần Thanh Phương

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, Queen Mary (University of London)