CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KINH TẾ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

Chương trình tiên tiến do Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương đảm nhiệm là chương trình đào...

27 SV đầu tiên của CTTT hợp tác với Đại học...

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2012, buổi lễ đặc biệt chào mừng tốt nghiệp dành cho 27 sinh viên chương trình tiên tiến...

Các ngành học bậc sau đại học

Hiện nay Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đang giảng dạy bậc sau đại học các chuyên ngành sau: 1. Bậc Cao học Gồm...

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀY 13/03/2018

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP XUẤT NHẬP KHẨU KHÓA 168 Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương tổ chức...

ALUMNI